تعبیر کشتی در خواب طبق نظر معبران معتبر

تعبیر کشتی در خواب چیست؟ به طور کلی دیدن کشتی در خواب به تغییرات خوب و بزرگ در زندگی تعبیر می شود اما تعبیر دقیق آن به جزئیات خواب بستگی دارد. در این مقاله از سرچینجا تعبیر کشتی در خواب را طبق روایات معتبر و با جزئیات مختلف در اختیار شما قرار داده‌ایم.

تعبیر خواب کشتی بر‌ اساس نظر معبر

به روایت محمد ابن سیرین

هنگامی که در خواب ببینید سوار کشتی هستید سپس سالم و سلامت از آن پیاده شدید، چنانچه در زندگی به شرایط سختی گرفتار شده و درگیر موانع و مشکلاتی هستید، تعبیر آن این است که به زودی این دوران سخت به پایان رسیده و آرامش و شادی همنشین لحظاتتان می شود.
در صورتی که در خواب مشاهده کردید به کشتی آسیب رسیده و شکسته شد، نشان دهنده مشکلاتی است که با آنها مواجه خواهد شد.
اگر در خواب دیدید تعدادی کشتی در دریا حرکت می کردند و اشخاص بسیاری نیز در کنار شما بر آنها سوار بودند، یعنی به مسافرتی عازم می شوید که از آن سفر سود مالی زیادی نصیبتان می شود.‌
زمانی که ببینید در کشتی سوار هستید اما کشتی ثابت مانده و حرکت نمی کند، یعنی سفری خواهد رفت که در آنجا ماندگار شده و ساکن می شود.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که در کشتی سوار هستید سپس طوفان شدیدی در گرفت و کشتی را جابجا کرد، تعبیر به معنی آن است که موانع زندگی تان برطرف شده و به آرامش می رسید. ولی در صورتی که دیدید کشتی از حرکت باز ایستاد و امواج سهمگین بر کشتی فرود می آمدند، به معنای شرایط سختی است که به آن دچار می شوید.
چنانچه در خواب دیدید تعداد زیادی کشتی خالی، بدون اینکه کسی در آنها باشد بر روی دریا در حال حرکت بودند، مفهوم آن چنین است که حاکم وقت، سفیران و فرستادگانی به نقاط مختلف ارسال خواهد کرد. اما اگر دیدید به هر دلیلی آن کشتی های خالی از سرنشین، در دریا غرق شدند، به معنای عواملی است که باعث می شوند از راهی شدن سفیران جلوگیری کنند.

به روایت از امام صادق

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است:

  • فرزند،
  • پدر،
  • زن،
  • مرکب،
  • ایمنی،
  • عیش،
  • توانگری

طبق روایت جابر مغربی

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در کشتی نشسته بود و از دریا می ترسید، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند. اگر ببیند کشتی او به قعر دریا شد، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر ببیند کشتی نمی رفت، تاویلش به خلاف این است. اگر ببیند در کشتی نشسته بود، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.

تعبیر خواب کشتی بزرگ

  • دیدن خواب کشتی بزرگ نشانه پیروزی، موفقیت و فراوانی در آینده است. این خواب همچنین نشانه ایجاد فرصت های جدید در زندگی است.
  • تعبیر خواب کشتی خیلی بزرگ با خدمه های زیاد ایستادگی، همبستگی و مقاومت در برابر مشکلات است. این خواب نشان می دهد که با اتحاد و همبستگی به آنچه می خواهید خواهید رسید.

تعبیر خواب کاپیتان کشتی

تعبیر دیدن کاپیتان کشتی در خواب به قدرت رهبری و هدایت شما اشاره دارد. خاین خواب همچنین نشانه ای از تحقق اهداف و برنامه های شماست.

تعبیر خواب کشتی چوبی قدیمی

اگر در خواب کشتی چوبی قدیمی و شکسته ای را دیدید تعبیرش این است که انتظاراتی که از دیگران دارید برآورده نشده است. شاید انتظار دارید که شرایط شما بهتر شود اما در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و باید بیشتر تلاش کنید. این خواب همچنین نشانه این است که به کمک فردی در آینده نیاز دارید.

تعبیر خواب حرکت کشتی

اگر خواب دیددی که کشتی بدون شما حرکت کرد تعبیرش این است که فرصت های خوب زندگی را از دست داده اید بدون اینکه بتوانید روی آن ها کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا