اسم برای پیج اینستا 1000+ ایده جدید و ناب

اسم برای پیج اینستا چی بذاریم؟ اولین گام برای ایجاد  حساب کاربری در اینستاگرام، انتخاب آی دی و اسم است که تاثیر زیادی روی جذب فالوور دارد. اسمی که برای چیج خود انتخاب می کنید بسیار حائز اهمیت است، زیرا افراد قرار است شما را با آن اسم بشناسند و وقتی با آن شناخته شوید دیگر تغییر دادن آن سخت خواهد بود، بنابراین با این مقاله از سرچینجا همراه باشید تا از همان اول بهترین اسم را برای پیج خود انتخاب کنید.

اسم انگلیسی پسرانه برای پیج اینستا با معنی

 • Norbert: نور شمال
 • Frederick: حاکم صلح طلب
 • Frasier: جالب
 • Frank: مرد آزاد
 • Fletcher: کمانساز
 • Ferris: کارگر آهنین
 • Fergus, Ferguson: قوی
 • Fergal: شجاع و باجرات
 • Archer: کماندار
 • Arnold: قوی مانند عقاب
 • Arthur: قهرمان
 • Austin: کمک کننده-یاور
 • (DreamsEnchanter): جادوگر آرزوها
 • (PioneerOfAbility): پیشتاز توانایی
 • (LifeInFreedom): زندگی در رهایی
 •  (EndlessCreativity): خلاقیت بی‌پایان
 • (SteadfastHope): پایداری و امید
 • (StartOfStory): آغاز داستان
 • (LoveAdventure): ماجرای عشق
 • (CourageInTheHeart): استقامت در دل
 • (DanceInTheWind): رقص در باد
 • (RealmOfJoy): پرتگاه شادی
 • (EssenceOfLife): ماهیت زندگی
 • (RoleOfLife): نقش زندگی
 • (LoveAndLife): عشق و زندگی
 • (NewBeginning): آغاز نو
 • (GloryAndAbility): شکوه و توانایی
 • (SecretsOfSuccess): رمزهای موفقیت
 • (LoveAndDevotion): عشق و دلدادگی
 • (BalanceOfLife): توازن زندگی
 • هریبه: فرمانده ارتش.منشاء آن بریتانیایی است
 • نایل: این اسم قهرمان است و منشاء آن ایرلندی است
 • لیام:  اراده ی جنگجویی است و منشائی ایرلندی دارد

اسم انگلیسی دخترانه برای پیج اینستا با معنی

 • سایه ماه (Moon shadow)
 • شکوفه (Blossom)
 • همیشه بهار (Evergreen)
 • کدو تنبل (Pumkin)
 • شیر زن (Lioness)
 • صورتی قاتل (Deadly Pink)
 • زیبای آرام (Silent Beauty)
 • خانم مستقل (Miss Independent)
 • دانه برفی (Snowflakes)
 • فریاد آبی (BlueScream)
 • آسمانی گل‌ها (SkyFlowers)
 • مهربانی‌ها (Tenderness)
 • خنده‌های نازنین (SweetSmiles)
 • برقص با من (DanceWithMe)
 • انعکاس رویاها (DreamReflections)
 • زیبایی‌های زندگی (LifeBeauties)
 • شعله‌های شادی (FlamesOfJoy)
 • پرندگان خوشبختی (BirdsOfHappiness)
 • حلقه‌ی جادویی (MagicRing)
 • چشم‌انداز زندگی (LifeVista)
 • قلب زنده (LivingHeart)
 • زندگی در رنگ‌ها (LifeInColors)
 • کیسه‌ی ازادی (BagOfFreedom)
 • شگفتی‌های رنگارنگ (ColorfulWonders)
 • عشق و آرامش (LoveAndPeace)
 • آتشین رویاها (FieryDreams)
 • چشمان خورشید (SunEyes)
 • خنده‌های زندگی (LifeLaughs)
 • عاشقانه زندگی (LifeRomance)
 • ستاره‌های شب (NightStars)
 • شکوه و زیبایی (GloryAndBeauty)
 • عشق معنوی (SpiritualLove)
 • دنیای ایده‌ها (WorldOfIdeas)
 • قدرت گل‌ها (PowerOfFlowers)
 • معنی وجود (MeaningOfExistence)
 • دلپذیری‌ها (Delights)
 • عشق به زندگی (LoveForLife)
 • همدلی واقعی (RealCompanionship)
 • شگفتی‌های زندگی (LifeMarvels)
 • انعکاس آرامش (TranquilReflection)
 • ستاره‌ی شب (NightStar)
 • جذابیت ویژه (SpecialCharm)
 • خنده‌ی زندگی (LifeSmile)
 • همراهی جادویی (EnchantingCompanion)
 • زیبایی‌های کوچک (LittleBeauties)
 • خوش‌بختی‌های هر روز (EverydayJoys)
 • نور زندگی (LightOfLife)
 • لحظات زیبا (BeautifulMoments)
 • زندگی در رنگ‌های زیبا (LifeInBeautifulColors)
 • رقص خنده (DanceOfLaughter)
 • سفر در خیالات (JourneyIntoFantasies)
 • همدلی بی‌پایان (EndlessEmpathy)
 • زیبایی در جزئیات (BeautyInDetails)
 • عشق و آزادی (LoveAndFreedom)
 • رویاهای خوشبختی (DreamsOfHappiness)
 • پنجره به آسمان (WindowToHeaven)
 • هر روز نو (EverydayNew)
 • رویاهای شادی (DreamsOfJoy)
 • برق و آتش (LightAndFire)
 • شکوه عشق (LoveGlory)
 • پرنده‌های خوش‌شانس (LuckyBirds)
 • آوازهای خنده (MelodiesOfLaughter)
 • عشق و خنده (LoveAndLaughter)
 • جلوه‌های زندگی (AspectsOfLife)
 • پر از عشق (FullOfLove)
 • انرژی مثبت (PositiveEnergy)
 • انعکاس احساسات (ReflectionOfEmotions)
 • عشق به زندگی (LoveForLife)
 • زندگی در رنگ‌های خوشبختی (LifeInHappyColors)
 • دنیای رنگارنگ (ColorfulWorld)
 • زندگی در خنده‌ها (LifeInSmiles)
 • نغمه‌های مهربانی (MelodiesOfKindness)
 • زیبایی‌های عشق (BeautiesOfLove)
 • شعله‌های عشق (FlamesOfLove)
 • خورشیدی و شاد (SunnyAndJoyful)
 • عشق و انرژی (LoveAndEnergy)
 • آغاز رویاها (StartOfDreams)
 • انعکاس خوشبختی (ReflectionOfHappiness)
 • نور و تابنده (LightAndRadiant)
 • دلنوازی‌های رویاها (DreamyMelodies)
 • زندگی در شادی (LifeInJoy)
 • زیبایی‌های هر روز (EverydayBeauties)
 • عشق و شعله‌ها (LoveAndFlames)
 • لحظات شگفت‌انگیز (AmazingMoments)
 • پنهانی‌های زندگی (LifeSecrets)
 • آغاز زیبایی (StartOfBeauty)
 • جذابیت با وجود (CharmWithPresence)
 • رقص خوشبختی (DanceOfHappiness)
 • رویای آرامش (DreamOfSerenity)
 • زندگی در آرامش (LifeInTranquility)
 • شکوه و لذت (GloryAndDelight)
 • نورگیری از زندگی (IlluminatingLife)
 • آرامش در دل (PeaceInHeart)
 • جادوی شکوه (MagicOfGlory)
 • عشق و شعله‌های روشن (LoveAndBrightFlames)
 • زیبایی در زندگی (BeautyInLife)
 • عشق و امید (LoveAndHope)
 • شگفتی‌های زندگی روزمره (EverydayLifeWonders)
 • رقص رویایی (DreamyDance)
 • شعله‌های خنده (FlamesOfLaughter)

ایده اسم برای پیج تکنولوژی در اینستا

 • بانجو
 • تورنت
 • دینامیک
 • کالیکو
 • کاویوم
 • کاموژ
 • دیزنی
 • دوئل
 • گلدمن
 • دیپ مایند
 • ایسترتیس
 • کایاک
 • مارین
 • ردموند
 • اوراکل
 • راکوتن
 • سینکلر
 • فارگو
 • آکولون
 • اتودسک
 • دیاژو
 • اسمارت
 • آسمان
 • یاربو
 • مگانیل
 • کرنلو
 • گلامبرگ
 • هاپر
 • خورشید
 • فلوریا
 • رینگر
 • تکاریوس

ایده اسم عاشقانه برای پیج اینستا

 • عاشق (Lover)
 • قدرت عشق (Power of love)
 • عشق بی پایان (Endless love)
 • عشق و شور (Passion)
 • عزیز دل (Sweetheart)
 • زنده برای عاشق تو بودن (Living to Love You)
 • قلب بدون خونه (Heart without a home)
 • گمشده در تو (Lost in you)
 • معمای قلب من (Puzzle of my heart)
 • هکر قلب (Heart Hacker)
 • عشق (Amore)
 • دلبر عشق (LovelyDarling)
 • بهار عشق (SpringOfLove)
 • شعله‌های عشق (FlamesOfLove)
 • رقص عشق (DanceOfLove)
 • پایداری عشق (EnduringLove)
 • شور عشق (PassionOfLove)
 • عشق و امید (LoveAndHope)
 • زندگی در عشق (LifeInLove)
 • آغاز عشق (StartOfLove)
 • نور عشق (LightOfLove)
 • ماه عشق (MoonOfLove)
 • پایداری قلب (SteadfastHeart)
 • عشق و مهارت‌ها (LoveAndSkills)
 • آتش عشق (FireOfLove)
 • رویاهای عشق (DreamsOfLove)
 • زیبایی عشق (BeautyOfLove)
 • حساب عشق (LoveAccount)
 • شور و لذت عشق (PassionAndDelightOfLove)
 • آغاز شور عشق (StartOfPassionateLove)
 • شعله‌های عشقی (FlamesOfPassion)
 • سفر عشق (JourneyOfLove)
 • جلوه‌های عشق (AspectsOfLove)
 • بوقلمون عشق (PeacockOfLove)
 • عشق و احساسات (LoveAndFeelings)
 • آغاز ماجرای عشق (StartOfLoveStory)
 • شور و هیجان عشق (ExcitementAndThrillsOfLove)
 • پایداری در عشق (SteadfastnessInLove)
 • شعله‌های عشقی در دل (FlamesOfLoveInHeart)
 • عشق و ارزش‌ها (LoveAndValues)

ایده اسم برای پیج فروش لوازم آرایش

 • به آرا
 • الماس
 • سرمه
 • ماندگار
 • خورشید
 • هدیه
 • طراوت
 • یاس
 • آفتاب
 • الهه
 • پارمیس
 • بانو
 • گلی
 • هیوا
 • گلبرگ
 • آریا
 • زیبا
 • پریزاد
 • ملیحه
 • یاسمن
 • گلبرگ
 • بهار
 • صدف
 • ارکید
 • پارسه
 • سیب سرخ
 • طاووس
 • فلورا
 • ارغوان
 • فرشته
 • هفت دریا
 • تیک
 • پارمیس
 • رخسار
 • چشمک
 • پری رخ
 • مهتاب
 • شاینا
 • نازلی
 • Fantasy Beauty      زیبایی فانتزی
 • True Face Beauty    زیبایی واقعی صورت
 • Proven Beauty      زیبایی اثبات شده
 • Transfiguration      تغییر شکل
 • Sparkle                درخشش
 • Allure                   جذابیت
 • The Valued Face        چهره ارزشمند
 • Rejuvenate          جوان شدن
 • Daylight Beauty        زیبایی روز
 • The Beauty Queen    ملکه زیبایی
 • Beauty luxe            لوکس زیبایی
 • So Chic                   بسیار شیک
 • Beauty Basics        مبانی زیبایی
 • Beauty Studio       استودیوی زیبایی
 • Stunning Chic        زیبایی درخشان
 • Get Glamorous        پر زرق و برق
 • Blush Rush                رژگونه
 • Beauty And Beyond     زیبایی و فراتر از آن
 • Makeup Temptations     وسوسه های آرایش
 • Cosmetics Ace         لوازم آرایشی آس

بهترین اسم پیج اینستا برای آنلاین شاپ لباس زنانه

 • فرح پوش
 • شیکسون
 • بانو لند
 • لیدی لند
 • لیدی شاپ
 • لیدی لند
 • سوپرایز
 • ماری حجاب
 • رز مریم
 • فروشگاه گل نرگس
 • لبخند صدف
 • پریماه
 • افسون
 • سارینا
 • آماتیس
 • آیریا
 • ایتوک
 • آروند
 • ایرسا
 • آتلانتا
 • سلطان
 • راما
 • بارمان
 • آریامهر
 • گروه مد برای هر نسل
 • بوتیک بلیزر
 • گروه لباس نخ طلایی
 • گروه افراد شیک پوش
 • گروه پتی شیک
 • گروه لباس فیوژن
 • پوشاک پرواز
 • لباس آس
 • پوشاک امپراطور
 • لباس شیک و پیک
 • لباس دریا

کلام آخر

یکی از اصلی ترین معیار های بالا بردن فروش، در این برنامه رعایت تمامی اصول استراتژی اینستاگرام است. زیباترین نام کاربری برای اینستاگرام برند و حوزه کاری شماست. فراموش نکنید که کسب و کارها نباید از کلمات بی معنی و سخت برای پیج خود استفاده کنند. برای رسیدن به افزایش فروش در اینستاگرام باید یک قدم جلوتر از رقبا عمل کنید.

برند سازی در اینستاگرام یکی از اصول هایی میباشد که اکثر افرادی که پیج های بیزنیسی ( آموزش ساخت بیزینس اکانت اینستاگرام را از دست ندهید) را مدیریت میکنند رعایت نکرده و همین موضوع باعث میشود فروش خیلی بالایی در اینستاگرام تجربه نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا